روند نزولی نرخ بیکاری در اسپانیا ادامه دارد

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
روند نزولی نرخ بیکاری در اسپانیا ادامه دارد

نرخ بیکاری در اسپانیا برای اولین بار طی ۶ سال گذشته به زیر رقم ۲۰ درصد جمعیت فعال این کشور رسیده است.

داده های موسسه ملی آمار اسپانیا نشان می دهد نرخ بیکاری در این کشور در سه ماهه سوم سال ۱۸.۹ درصد جمعیت فعال کشور را شامل می شود. افت نرخ بیکاری نسبت به سه ماهه دوم ۱.۰۹ درصد گزارش شده است. در بازه زمانی یک ساله نیز این کاهش ۲.۲۷ درصد ارزیابی شده است.

افزایش فرصتهای شغلی در بخش خدمات در فصل تابستان آمار نرخ بیکاری را کاهش داده است.

اسپانیا موفق شده طی سه سال گذشته نرخ بیکاری خود را بیش از ۸ درصد کاهش دهد.