تعطیلی ۵۰۰ شعبه و حذف نیروی کار در قدیمی ترین بانک جهان

تعطیلی ۵۰۰ شعبه و حذف نیروی کار در قدیمی ترین بانک جهان
نگارش از Euronews

بانک ایتالیایی «مونته دی پاسکی دی سیه نا» طرح تعطیلی ۵۰۰ شعبه خود تا سال ۲۰۱۹ را در دستور کار قرار داده است.

بانک ایتالیایی «مونته دی پاسکی دی سیه نا» طرح تعطیلی ۵۰۰ شعبه خود تا سال ۲۰۱۹ را در دستور کار قرار داده است. اجرای این پروژه حذف مشاغل تا رقم ۲ هزار و ۶۰۰ پست را نیز درپی خواهد داشت.

روند بازپرداخت ۴۵ میلیارد یورو از وامها و اعتبارات اعطایی مونته دی پاسکی، قدیمی ترین بانک دنیا، با اختلال گزارش شده، امری که موجب شد این بانک در آزمون سنجش استرس بانک های اتحادیه اروپا وضعیتش آسیب پذیر معرفی شود.

مونته دی پاسکی در سه ماهه سوم سال جاری میلادی متحمل ضرر و زیانی معادل ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون یورو شده است.

مطالب مرتبط