تخلیه موقت فرودگاه لندن سیتی از مسافران

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تخلیه موقت فرودگاه لندن سیتی از مسافران

فرودگاه لندن سیتی بعدازظهر جمعه به دلیل هراس از حادثه ای شیمیایی به طور موقت تخلیه شد.

۲۶ تن دچار مشکل تنفسی شده و ۲ تن از آنان در بیمارستان بستری شدند. همچنین حدود ۵۰۰ تن از کارکنان و مسافران به خارج از فرودگاه منتقل شدند.

اورژانس «حادثه ای شیمیایی» را گزارش کرده با این همه هنوز جزئیات آن اعلام نشده است. سخنگوی پلیس لندن گفته که دقایقی پس از ساعت ۱۶ از مشکل تنفسی شماری از مسافران در این فرودگاه مطلع شده است.

فرودگاه لندن سیتی که عمدتا محل تردد بازرگانان است، از ساعت ۱۹ به وقت محلی پروازهای خود را از سرگرفت.