نبرد موصل؛ نگرانی از آوارگی تا ۷۰۰ هزار نفر

نبرد موصل؛ نگرانی از آوارگی تا ۷۰۰ هزار نفر
نگارش از Euronews

عملیات بازپس گیری موصل، دومین شهر بزرگ عراق از داعش ممکن است نیاز به بزرگترین و پیچیده ترین عملیات کمک رسانی بشردوستانه در دنیا را به یک واقعیت تبدیل کند.

عملیات بازپس گیری موصل، دومین شهر بزرگ عراق از داعش ممکن است نیاز به بزرگترین و پیچیده ترین عملیات کمک رسانی بشردوستانه در دنیا را به یک واقعیت تبدیل کند.

حدود یک و نیم میلیون عراقی ساکن در موصل اجازه خروج از شهر را ندارند؛ اگر بمانند با خطر بمباران و گلوله باران و کمبود آذوقه و دارو مواجهند و اگر خطر کنند و موصل را ترک کنند تله های انفجاری و مین های کاشته شدۀ داعش و یا تبادل آتش طرفین درگیر در انتظار آنهاست.

کاتارینا ریتز، مسئول پرسنل صلیب سرخ در عراق نگرانی از آوارگی و وضعیت مردم موصل را جدی توصیف می کند.

بنا به تخمین فعالان و سازمان های بین المللی حدود ۲۰۰ هزار نفر و در بدترین وضعیت تا ۷۰۰ هزار نفر برای حفظ جان خود از موصل خواهند گریخت.

با تشدید حضور داعش در عراق و تصرف موصل بیش از ۳ میلیون نفر آواره شده اند. گمان می رود نبرد موصل ده ها هزار عراقی را به شمار کسانی که از خانه و کاشانه خود آواره شده اند خواهد افزود و آنها را راهی کمپ هایی در اربیل عراق و همچنین ترکیه و سوریه خواهد کرد.

مطالب مرتبط