دادگاه قانون اساسی اسپانیا رای به لغو ممنوعیت گاوبازی در کاتالونیا داد

دادگاه قانون اساسی اسپانیا رای به لغو ممنوعیت گاوبازی در کاتالونیا داد
نگارش از Euronews

رای روز پنجشنبه دادگاه قانون اساسی اسپانیا به لغو ممنوعیت گاوبازی در کاتالونیای خودمختار به تنش سیاسی دیگری بین مادرید و بارسلون تبدیل می شود.

رای روز پنجشنبه دادگاه قانون اساسی اسپانیا به لغو ممنوعیت گاوبازی در کاتالونیای خودمختار به تنش سیاسی دیگری بین مادرید و بارسلون تبدیل می شود.

این دادگاه، گاوبازی را بخشی از دیرینه فرهنگی کاتالانها و تصمیم دولتی محلی به ممنوعیت آن را خلاف قانون اساسی خواند و هر گونه تصمیم در این خصوص را تنها در حیطۀ اختیارات دولت مرکزی تشخیص داد و نه بارسلون.

خوان دیئگو، گاوبازی از کاتالونیا از تصمیم دادگاه قانون اساسی استقبال کرد و گفت: «ظاهراً ما در حرفه خود که قانونی است آزادیم و علاوه بر آن گاوبازی بخشی از میراث فرهنگی کشور ما تشخیص داده شده است و می توانیم از خودمان و از زندگی و حرفه گاوبازی خود به لحاظ قانونی دفاع کنیم.»

کاتالونیا در سال ۲۰۱۲ میلادی اولین منطقه از سرزمین اصلی اسپانیا شد که گاوبازی را ممنوع می کرد.

جوزپ رول، وزیر دولت محلی کاتالونیا در مخالفت با رای صادره گفت:«اصلا مهم نیست دادگاه قانون اساسی چه می گوید، گاوبازی بی گاوبازی.»

تنها بخش دیگر اسپانیا، که گاوبازی در آن ممنوع شده، جزایر قناری این کشور است.

گابریل روفیان، از نمایندگان پارلمان محلی کاتالونیا نیز رای دادگاه قانون اساسی اسپانیا را رایی مغرضانه و «یک سویه» خواند.

وی گفت:«سوال این است که برای مثال چرا در جزایر قناری تصمیم پارلمان محلی اعمال می شود و گاوبازی ممنوع است و در کاتالونیا چنین نیست. علاوه بر این، تصمیم گرفته شده یک سویه است.»

رای دادگاه قانون اساسی اسپانیا طرفداران حقوق حیوانات در بارسلون را در کنار دولت محلی کاتالونیا قرار داده تا در مخالفت با رای صادره شده از مادرید هم صدا باشند.

مطالب مرتبط