خشونت پلیس علیه معترضان فیلیپینی

خشونت پلیس علیه معترضان فیلیپینی

تظاهرات گروهی از معترضان فیلیپینی علیه حضور نیروهای نظامی آمریکایی به خشونت و درگیری با پلیس انجامید.

تظاهرات گروهی از معترضان فیلیپینی علیه حضور نیروهای نظامی آمریکایی به خشونت و درگیری با پلیس انجامید.

پلیس برای متفرق کردن آنها نسبت به پرتاب مواد منفجره در بین معترضانی که در مقابل سفارت این کشور در شهر مانیل تجمع کرده بودند، اقدام کرد.

تازه‌ترین ویدیو