نوجوانان سرگردان در کاله فرانسه وارد بریتانیا شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نوجوانان سرگردان در کاله فرانسه وارد بریتانیا شدند

اولین گروه از نوجوانان بدون سرپرستی که در منطقه کاله فرانسه سرگردان هستند وارد بریتانیا شدند. این چهارده نوجوان، اولین گروه از ۱۰۰ کودکی هستند که قرار است به بریتانیا منتقل شوند و به بستگانشان که از قبل در این کشور هستند ملحق شوند.

چند روز قبل، برنارد کازنو، وزیر کشور فرانسه از بریتانیا خواسته بود که به وعده خود مبنی بر پذیرش پناهجویان کودکی که در کاله فرانسه سرگردان هستند عمل کند.

پس از این که دادگاهی در فرانسه با صدور حکمی از طرح دولت مبنی بر برچیدن اردوگاه پناهجویان در کاله حمایت کرد، کار تخریب خانه های موقت ساخته شده در منطقه موسوم به «جنگل» آغاز شد. دولت فرانسه به دنبال پاکسازی این منطقه از اردوگاه هایی است که سالهاست محل زندگی مهاجران غیرقانونی بوده است.

بسیاری از این پناهجویان در بندر کاله، تلاش می کنند که به طور غیرقانونی خود را به بریتانیا برسانند. همین مساله، موضوع منطقه «جنگل» را به مناقشه ای سیاسی بین بریتانیا و فرانسه تبدیل کرده است.