اغلب نظرسنجیهای ملی آمریکا کلینتون را پیروز انتخابات می دانند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اغلب نظرسنجیهای ملی آمریکا کلینتون را پیروز انتخابات می دانند

کمتر از یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نظرسنجیهای مختلف نشان می دهند که هیلاری کلینتون با اختلاف از رقیب خود دونالد ترامپ پیش است. آخرین مناظره بین دو نامزد و پیش از آن اظهارت ضدزن دونالد ترامپ اجازه نداده است تا نماینده جمهوریخواهان فاصله اش را با رقیب کاهش دهد. در آخرین نظرسنحیها فاصله ترامپ و کلینتون به ۶ درصد رسیده است.

خبرنگار ما از واشنگتن می گوید: «چهار هفته مانده به انتخابات می توان گفت که نظرسنجی ها نشان از پیروزی قاطع هیلاری کلینتون می دهند. نظرسنجیها پس از دومین مناظره و انتشار نوار کاست ترامپ بیش از گذشته به نفع کلینتون تغییر کرده اند. در برخی از نظر سنجیها کلینتون با ۱۴ درصد اختلاف پیشتاز است و در نظرسنجیهای دیگر ملی آمریکا مشاهده می کنیم که اختلاف دو نامزد به عددی دو رقمی رسیده است. هیچگاه در تاریخ آمریکا شاهد موفقیتهای این چنینی در ماه اکتبر و شکست نامزد محبوب نداشته ایم. البته باید گفت که این انتخابات هم در نوع خود بی سابقه است. اما در هرحال ترامپ نشان داده است که به هیچ روی میدان را خالی نخواهد کرد. حتی اگر جمهوریخواهان از حمایت اکثریتی خود از او بکاهند. حال جمهوریخواهان نگران هستند که عدم محبوبیت ترامپ بسیاری از آنها را هم از گردونه انتخاب دوباره بیندازد.»