جان کری خواستار تحقیق درباره ارتکاب جنایت جنگی در شهر حلب سوریه شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جان کری خواستار تحقیق درباره ارتکاب جنایت جنگی در شهر حلب سوریه شد

شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش نویس قطعنامه ای که خواستار آتش بس فوری در سراسر سوریه و امکان دسترسی مردم به کمک های بشر دوستانه است را روز شنبه به رای می گذارد. پیش نویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه خواستار پایان بمباران هوایی شهر حلب است.

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در کنفرانس مطبوعاتی با همتای فرانسوی اش ژان مارک اِرو شرکت کرده بود در سخنانی با اشاره به جنایات در حال وقوع در شهر حلب گفت: «این اقدامات لزوم تحقیقات مقتضی درباره جنایات جنگی را ایجاب می کند و کسانی که مرتکب این اعمال شده اند باید پاسخگوی اقداماتشان باشند. این اقدامات یک استراتژی هدفمند برای تهدید و ارعاب غیر نظامیان و کشتن هر کسی است که در معرض اهداف نظامی آنها قرار دارد.»

با این حال به نظر نمی رسد روسیه با این قطعنامه موافقت کامل داشته باشد. گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته است که پیش نویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه شامل موارد غیر قابل قبولی از جمله درخواست پایان حملات هوایی در شهر حلب است. مواضعی که احتمال وتو شدن این قطعنامه توسط روسیه را افزایش داده است.