آنتونیو گوترش، گزینه شورای امنیت برای دبیرکلی سازمان ملل متحد

آنتونیو گوترش، گزینه شورای امنیت برای دبیرکلی سازمان ملل متحد
نگارش از Euronews

شورای امنیت به آنتونیو گوترش برای تصدی دبیرکلی سازمان ملل متحد رای مثبت داد.

شورای امنیت به آنتونیو گوترش برای تصدی دبیرکلی سازمان ملل متحد رای مثبت داد.

بر اساس منشور ملل متحد وی به عنوان نامزد پست دبیرکلی به مجمع عمومی معرفی می شود. رای گیری مجمع عمومی درباره دبیرکل جدید، که جنبه تشریفاتی دارد، هفته آینده برگزار خواهد شد.

آقای گوترش ۶۶ ساله نخست وزیر پیشین پرتغال و کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بود. وی به عنوان سیاستمداری سوسیالیست و هوادار نهادهای اروپایی شناخته می شود .

بان کی مون، دبیرکل فعلی سازمان ملل، از آقای گوترش به عنوان «عالی ترین گزینه» برای جانشینی خود یاد کرده بود.

مطالب مرتبط