ولادیمیر پوتین در جلسه افتتاحیه دوما: تقویت استراتژیهای دفاعی و ساختن کشوری قوی

ولادیمیر پوتین در جلسه افتتاحیه دوما: تقویت استراتژیهای دفاعی و ساختن کشوری قوی
نگارش از Euronews

بدنبال انتخابات پارلمانی ماه گذشته روسیه، روز چهارشنبه دومای این کشور اولین جلسه عمومی خود را با نمایندگان جدید برگزار کرد.

بدنبال انتخابات پارلمانی ماه گذشته روسیه، روز چهارشنبه دومای این کشور اولین جلسه عمومی خود را با نمایندگان جدید برگزار کرد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنانی در جلسه افتتاحیه اهداف دوما را تقویت سرمایه گذاری، استراتژیهای دفاعی و ساختن کشوری «قوی» برشمرد.

رئیس جمهوری روسیه در سخنانی گفت: «همه مردم و همه کشورها حق قدرتمند شدن دارند اما ما با ایده یک کشور قوی، بدنبال یک مفهوم امپریالیستی نیستیم. ما هرگز چیزی را به کسی تحمیل نکرده ایم و نگفته ایم که باید این کار را انجام دهید یا انجام ندهید.»

با این حال همه در دومای روسیه موافق پوتین نبودند. گنادی زوگانف رهبر حزب کمونیست روسیه سیاست های پوتین را مورد انتقاد قرار داد و گفت:
«ما به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم با فهم این نکته که سیاست های ۱۰ سال گذشته باعث ۶ سال بحران شدید، افزایش نرخ فقر، رشد خطر نظامی و از دست دادن اقتدار و نفوذ واقعی کشورمان شده است.»

اولین جلسه دوما در وضعیتی برگزار شد که رابطه مسکو و غرب در هفته های گذشته بر سر منازعه سوریه و اوضاع در اوکراین رو به وخامت گذاشته است.

مطالب مرتبط