طوفان «متیو» کشورها و جزایر دریای کاراییب را در می نوردد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
طوفان «متیو» کشورها و جزایر دریای کاراییب را در می نوردد

طوفان «متیو» روز جمعه با درنوردیدن منطقه «لا گواجیرا» در شمالشرق کلمبیا و گرفتن جان یک نفر گردبادی شدید شده و در دریای کاراییب رو به شمال به سوی هاییتی و کوبا و جاماییکا می تازد.

طوفان و گردباد متیو پس از گردباد سال ۲۰۰۷ میلادی بنام فلیکس شدیدترین طوفان در اقیانوس اطلس است.

متیو با سرعت ۲۲۰ کیلومتر در ساعت پورتو پرنس، پایتخت کشور هائیتی و دیگر شهرهای این جزیره را نیز تهدید می کند.

یکی از ساکنان هائیتی گفت: «گفته اند گردباد می آید. نظاره می کنیم. باید خانه هایمان بازسازی و استوار می کردیم اما پولی و چاره ای نداریم جز انتظار و نظاره.»

صدها هزار نفر در هاییتی شش سال پس از زمین لرزه ویرانگر سال ۲۰۱۰ میلادی در این کشور همچنان در ارودگاه های موقت و در پناهگاه ها و زاغه هایی به سر می برند که توان ایستادگی در برابر طوفان سهمگینی همچون متیو را ندارند و بیشترین آسیب را خواهند دید.