دادگاه متهم به حمله به عابران در اتریش برپا شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دادگاه متهم به حمله به عابران در اتریش برپا شد

خبر کوتاه

دادگاهی در اتریش به منظور رسیدگی به اتهامات مردی که سال گذشته میلادی با هدایت خودرویش به پیاده رو در شهر گراتس سه تن را کشت و ده ها تن دیگر را مجروح کرد برپا شد. متهم این پرونده به قاضی گفته که تصور می کرده تحت تعقیب است و قصد زیرگرفتن عابران را نداشته است. دو گزارش درباره سلامت روانی وی، این متهم را مجرم ندانسته و به اختلال روانی اشاره دارند. با این حال یک گزارش دیگر سلامت روانی اش را تائید کرده است.