سانحه در بزرگترین کشتی تفریحی جهان یک قربانی گرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سانحه در بزرگترین کشتی تفریحی جهان یک قربانی گرفت

خبر کوتاه
یک خدمه «هارمونی دریاها»، بزرگترین کشتی تفریحی جهان در تمرین ایمنی در بندر مارسی فرانسه جان باخت. حادثه وقتی روی داد که قایق نجات به هنگام تمرین با پنج خدمه به ناگهان از کشتی جدا شد و از ارتفاع ۱۰ متری به دریا افتاد. حال دو نفر دیگر وخیم گزارش می شود.