توسک خطاب به نخست وزیر بریتانیا: توپ در زمین شماست

توسک خطاب به نخست وزیر بریتانیا: توپ در زمین شماست
نگارش از Euronews

دونالد توسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا در دیدارش با ترزا می، نخست وزیر بریتانیا در لندن با بیان اینکه خواست هر ۲۷ عضو اتحادیه اروپا آغاز روند خروج بریتانیا از اتحادیه در اسرع وقت است، خطاب به وی گفت: «

دونالد توسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا در دیدارش با ترزا می، نخست وزیر بریتانیا در لندن با بیان اینکه خواست هر ۲۷ عضو اتحادیه اروپا آغاز روند خروج بریتانیا از اتحادیه در اسرع وقت است، خطاب به وی گفت: «اکنون توپ در زمین شماست».

هدف از دیدار آقای توسک و خانم می، آشنایی دو طرفه پیش از آغاز مذاکرات رسمی بریتانیا و اتحادیه اروپا برای اجرای ماده ٥٠ پیمان لیسبون اعلام می شود.

خانم می در پاسخ به آقای توسک گفت که بریتانیا خواهان «خروج آسان» از اتحادیه اروپاست. نخست وزیر بریتانیا درباره خواست ها و امتیازهایی که بریتانیا از ره آورد مذاکره با اتحادیه در پی دستیابی به آنهاست گفت که دولتش پیش از آغاز مذاکرات «دست خود را رو نخواهد کرد.»

نزدیک به ۵۲ درصد رای دهندگان بریتانیایی در همه پرسی ۲۳ ژوئن در سال جاری برگزار شد، به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای دادند.

مطالب مرتبط