امتناع کارفرما از تماس با اورژانس کارمند را در معرض سکته قرار داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
امتناع کارفرما از تماس با اورژانس کارمند را در معرض سکته قرار داد

یک کارمند اداره پست فرانسه که در محل کار دچار مشکل شدید سلامتی شده بود از کارفرمای خود به دلیل «جلوگیری از ارایه کمک فوری پزشکی» شکایت کرد.

به گفته این فرد وی چندین بار کارفرمای خود را از درد شدید و غیر عادی مطلع می کند اما او حاضر به تماس با اورژانس نمی شود. سرانجام کارفرما تحت فشار کارمندان دیگر با نیروهای امداد تماس می گیرد. به گفته وکیل قربانی او در معرض سکته مغزی قرار داشت.