پنج سال و نیم زندان برای انجم چودری

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پنج سال و نیم زندان برای انجم چودری

انجم چودری، چهره اسلام گرای معروف در بریتانیا سرانجام به پنج سال و نیم زندان محکوم شد. دادگاه اولد بِیلی در لندن آقای چودری را به جرم حمایت آشکار و تحریک پیروانش به پشتیبانی از داعش به این مجازات محکوم کرده است.

همچنین دستیار وی محمد رحمان نیز به پنج سال و نیم زندان محکوم شد. تنی چند از پیروان این دو پس از اعلام حکم در بیرون از دادگاه فریاد الله اکبر سر دادند. انجم چودری که ۴۹ سال دارد با وجود حمایت آشکار از تروریسم تاکنون توانسته بود از هرگونه محکومیت قانونی در این رابطه اجتناب کند.