ایرلند نیز از تصمیم کمیسیون اروپا در محکومیت مالی شرکت اپل تجدیدنظرخواهی می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ایرلند نیز از تصمیم کمیسیون اروپا در محکومیت مالی شرکت اپل تجدیدنظرخواهی می کند

دولت ایرلند از تصمیم کمیسیون اروپا مبنی بر محکومیت کمپانی اپل به پرداخت ۱۳ میلیارد یورو جریمه مالیاتی تجدیدنظرخواهی خواهد کرد. کمیسیون اروپا اعتقاد دارد اپل از ساز و کارهای مالیاتی این کشور که مغایر قوانین رقابت آزاد عنوان شده، بهره برده است.

پیش از این تیم کوک، مدیرعامل کمپانی اپل با شرکت در یک مصاحبه تصمیم کمیسیون اروپا را سیاسی ارزیابی کرده و آنرا فاقد مبنای قانونی دانسته است. مقامات اپل می گویند میزان مالیات بر فعالیتهای این شرکت در ایرلند ۲۶.۱ درصد بوده است.

علاوه بر ایرلند شرکت اپل نیز از تصمیم کمیسیون اروپا نزد مراجع ذیصلاح تجدیدنظر خواهی می کند.