کولیهای یک روستا در اوکراین اخراج می شوند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کولیهای یک روستا در اوکراین اخراج می شوند

نیروهای پلیس اوکراین کنترل روستایی را در منطقه اودسا که از یک روز پیش ناآرام شده بود به دست گرفتند.

در پی تجاوز به یک دختر بچه ۹ ساله و قتل او در این روستا، گروهی از افراد محلی منطقه را با آشوبگری ناآرام کردند. پس از این اتفاق اهالی روستا، خانه های افراد کولی ساکن این منطقه را تخریب کردند و خواهان اخراج آنها شدند.

فرد مظنون به ارتکاب قتل که عضوی از خانواده های کولی ساکن این منطقه است بازداشت شده است.

پس از نشست سه جانبه بین نمایندگان کولی های روما، افراد محلی روستا و دولت، اعلام شد که کولیهای ساکن روستا تا ساعت ۹ صبح روز دوشنبه فرصت دارند با جمع آوری وسایل خود روستا را ترک کنند.

قرار است که نیروهای پلیس بر روند اخراج این افراد نظارت کنند.