سپ بلاتر در دادگاه بین المللی ورزش حضور یافت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سپ بلاتر در دادگاه بین المللی ورزش حضور یافت

سپ بلاتر، رئیس سابق فیفا در ارتباط با موضوع محرومیت شش ساله اش از فعالیت در هیات مدیره فیفا روز پنجشنبه در دادگاه بین المللی ورزش واقع در لوزان سوئیس حضور یافت.

بلاتر ۸۸ ساله که به سوءمدیریت و پرداخت غیرقانونی نزدیک به دو میلیون دلار به میشل پلاتینی، رئیس سابق یوفا (به عنوان حق مشاوره) متهم است همواره این اتهامات را رد کرده. او با اشاره به این که دادگاه اشتباه می کند، گفت: «من از خودم دفاع می کنم و مطمئنم که دادگاه بین المللی ورزش در نهایت خواهد فهمید که پولی که به میشل پلاتینی پرداخت شده بدهی ما به او بود. و این یک اصل است که اگر به کسی بدهکار هستید بدهی را باید پس دهید.»

میشل پلاتینی به اتهام سوء استفاده از موقعیت و سوء مدیریت برای هشت سال از فعالیت در حوزه ورزش محروم شد اما پس از درخواست تجدید نظر این دوره به چهار سال کاهش یافت.

سپ بلاتر نیز در ابتدا به مدت ۸ سال از فعالیت های ورزشی محروم شده بود اما به درخواست کمیته فرجام خواهی فیفا و به پاس خدمات او به ورزش این محرومیت به شش سال کاهش یافت.