روی سیاه المپیک ۲۰۱۶ ریو و جابجایی اجباری ساکنان یک زاغه نشین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
روی سیاه المپیک ۲۰۱۶ ریو و جابجایی اجباری ساکنان یک زاغه نشین

المپیک ۲۰۱۶ ریو با تمام جاذبه اش دست کم برای ۷۰ هزار خانواده در ریو دو ژانیرو در برزیل با خاطره ای تلخ و گزنده همراه بوده است. چرا که ناگزیر به جابجایی خانه شان بودند. در این میان ششصد خانواده ای که ساکن زاغه نشین «ویلا اوتودرومو»، در نزدیکی پارک المپیک بودند مجبور شدند از خانه های محقرشان دل بکنند. خانه هایشان در اینجا با خاک یکسان شده است. مقام های دولتی ادعا کرده اند که برای احداث تاسیسات مهم به این محوطه نیاز داشتند.

سرانجام فشارهای بی وقفه دولت آنها را ناگزیر به ترک خانه هایشان کرد، به جز۲۰ خانواده ای که مقاومت کردند و تلاش شان به ثمر نشست. از جمله می توان به لویز دا سیلوا و خانواده اش اشاره کرد. پس از احداث یک پارکینیگ در این منطقه دولت به او یک خانه جدید داده اما دا سیلوا خانه قبلی اش را ترجیح می دهد. لویز دا سیلوا گفت: «کمتر از ده درصد ساکنان این محله باقی ماندند. اجبار به جابجایی غم انگیزی بود.»

او امیدوار است که ستاره های ورزشی از این منطقه بازدید کنند و روی سیاه المپیک را هم ببینند. او در این ارتباط گفت: «بسیاری از ورزشکاران از آویختن مدال به گردنشان لذت می برند. اما آنها نمی داند که خانواده هایی رنج می برند. به همین جهت باید آنها را در جریان این موضوع قرار دهیم که ما در این ارتباط مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تهدید شده ایم.»