حمله با وسیله انفجاری به پارلمان کوزوو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حمله با وسیله انفجاری به پارلمان کوزوو

خبر کوتاه

پرتاب یک وسیله انفجاری به ساختمان پارلمان کوزوو تخریب بخش هایی از آن را در پی داشت اما به گفته پلیس در این حادثه کسی آسیب ندیده است.

این حادثه در پی تنش بر سر طرح یک توافق مرزی میان دولت کوزوو و مونته نگرو صورت گرفت. طرح توافق ساعاتی پیش از این حمله از سوی دولت برای رای گیری به پارلمان فرستاده شد و قرار است پارلمان کوزوو هفته آینده آن را به رای بگذارد.

پلیس از آغاز تحقیقات درباره این حمله خبر داده است.