پارلمان فرانسه مجبور است لایحه اصلاحات قانون کار را تصویب کند

پارلمان فرانسه مجبور است لایحه اصلاحات قانون کار را تصویب کند
نگارش از Euronews

خبر کوتاه مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه بار دیگر از بند سوم مادۀ ۴۹ قانون اساسی فرانسه برای تصویب اصلاحات قانون کار استفاده کرد.

خبر کوتاه

مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه بار دیگر از بند سوم مادۀ ۴۹ قانون اساسی فرانسه برای تصویب اصلاحات قانون کار استفاده کرد. این سومین بار است که دولت فرانسه به این مادۀ قانونی متوسل می شود.

با این اقدام نخست وزیر فرانسه، پارلمان این کشور راهی بجز تصویب این لایحه پرجنجال ندارد. نمایندگان پارلمان عصر روز پنجشنبه به این لایحه رای می دهند. سنا پیش از این، لایحۀ مذکور را پس از بررسی های بسیار و بازنویسی مجدد به پارلمان فرستاده بود.

رئیس کنفدراسیون سراسری کار این اقدام نخست وزیر فرانسه را برخلاف نظر مردم دانسته و به آن اعتراض کرده است.

لایحۀ اصلاحات قانون کار که به قانون الخمری (نام وزیر کار فرانسه) نیز مشهور است طی پنج ماه گذشته موجب به راه افتادن موج اعتراضات زیادی از سوی اتحادیه های کارگری و اصناف مختلف شده است.

مطالب مرتبط