کوربین باز هم بر سر رهبری حزب کارگر بریتانیا رقابت می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کوربین باز هم بر سر رهبری حزب کارگر بریتانیا رقابت می کند

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا برای رقابت مجدد بر سر مقام رهبری این حزب کمپین خود را راه اندازی کرد.

جمعی از اعضای حزب کارگر بر این باورند که وی به اندازه کافی برای جلوگیری از ترک عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا تلاش نکرده است.

آقای کوربین با اشاره به مخالفان هم حزبی اش گفت: «من دست دوستی به سوی تمامی آنان دراز کرده ام. زیرا در سپتامبر وقتی این انتخابات انجام شود همچنان دولت محافظه کار سرکار خواهد بود و همچنان سطح بی تناسبی از نابرابری در جامعه وجود خواهد داشت. همچنان این کشور تمامی بخش های خود را فراموش خواهد کرد. این کار و وظیفه و مسوولیت هر نماینده پارلمانی حزب کارگر است که از حزب پشتیبانی کند.»

طی دو روز گذشته ۱۸۳هزار تن برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده اند. در این رقابت درون حزبی که نتیجه اش ۲۴سپتامبر اعلام می شود، آقای کوربین به مصاف اوون اسمیت می رود.

از سویی دیگر آنجلا ایگل، نماینده پارلمانی مخالف آقای کوربین نیز که پیش تر نامش به عنوان یکی از نامزدهای این انتخابات مطرح بود، روز سه شنبه به نفع اوون اسمیت کنار کشید.