موج استعفا در کابینه سایه حزب کارگر؛ جرمی کوربین استعفا نمی دهد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
موج استعفا در کابینه سایه حزب کارگر؛ جرمی کوربین استعفا نمی دهد

بدنبال رای بریتانیایی ها به خروج از اتحادیه اروپا، بحران سیاسی گریبان جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا را گرفته است. رهبر حزب کارگر با اینکه بیش از یک سوم تیم ارشد او در کابینه سایه از حمایتش دست کشیده اند با این حال از استعفا امتناع می کند.

روز یک شنبه کوربین، هیلاری بن وزیر خارجه کابینه سایه حزب کارگر را اخرج کرد. هیلاری بن گفته بود که او اعتمادش را به توانایی آقای کوربین برای رهبری حزب کارگر از دست داده است.

بدنبال اخراج هیلاری بن موجی از استعفا در کابینه سایه آقای کوربین آغاز شد و ۱۲ تن از ۳۰ وزیر کابینه سایه جرمی کوبین از جمله هایدی الکساندر وزیر سایه بهداشت، لوسی پاول، وزیر سایه آموزش و گلوریا دو پیرو وزیر سایه حمل و نقل استعفا کردند.

جرمی کوربین که همواره منتقد اتحادیه اروپا بوده است از سوی هم حزبی هایش متهم است که در جریان کارزار برکسیت تلاش کافی برای ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا نکرده است.

کوربین گفته است که در ۲۴ ساعت آینده کابینه سایه خود را ترمیم می کند و از کسانی که خواهان تغییر رهبری حزب کارگرند خواسته که از مسیر انتخابات دموکراتیک اهدافشان را پیش ببرند، انتخاباتی که او می گوید در هر حال در آن نامزد خواهد شد.