خروج از اتحادیه اروپا؛ زمین لرزه در درون حزب کارگر بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خروج از اتحادیه اروپا؛ زمین لرزه در درون حزب کارگر بریتانیا

بدنبال ناکامی حامیان باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا در همه پرسی، نیمی از اعضای کابینه سایه حزب کارگر این کشور با هدف مجبور ساختن جرمی کوربین رهبر حزب به کناره گیری از سمتش، درصدد استعفاء هستند.

این تصمیم پس از برکناری هیلاری بن، وزیر سیاست خارجی کابینه سایه حزب کارگر اتخاذ می شود. هیلاری بن به رهبر حزب گفته بود که «اعتمادش را به او از دست داده است» و آقای کوربین آقای بن را از سمتش عزل کرده بود.

پس از هیلاری بن، هیدی الکساندر، وزیر بهداشت کابینه سایه حزب کارگر نیز اعلام کرد استعفاء می کند.

نیمی از نزدیکترین یاران جرمی کوربین، او را متهم می کنند که بعنوان رهبر حزب در به پیش بردن کارزار ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا کوتاهی و کم کاری کرده است.

در همه پرسی که سوم تیرماه برگزار شد بیش از ۳۷ درصد از رای دهندگان حزب کارگر به خواست حزب خود بی اعتنایی کردند و به برکسیت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای دادند.

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا ممکن است با رای عدم اعتماد یاران و کابینه سایه خود مجبور به کناره گیری از سمت رهبری حزب شود.