حزب محافظه کار «مردم» اسپانیا برنده بیشترین کرسی ها در انتخابات پارلمانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حزب محافظه کار «مردم» اسپانیا برنده بیشترین کرسی ها در انتخابات پارلمانی

با شمارش ۹۹ درصد آرای به صندوق ریخته شده در انتخابات پارلمانی اسپانیا، حزب محافظه کار مردم برهبری ماریانو راخوی نخست وزیر برنده بیشترین تعداد کرسی های پارلمان اسپانیا شد، با این حال این حزب نتوانست اکثریت پارلمانی را بدست آورد.

حزب مردم با کسب ۱۳۷ کرسی (۳۳ درصد آراء) نسبت به انتخابات سال گذشته ۱۴ کرسی بیشتر بدست آورده است با این حال برای تشکیل دولت باید با دیگر احزاب ائتلاف کند تا به ۱۷۶ کرسی لازم برای دست یابی به اکثریت پارلمانی دست یابد.

سوسیالیست های اسپانیا در این انتخابات ۸۵ کرسی (۲۲.۶ درصد آراء) کسب کردند که ۵ کرسی از انتخابات دسامبر ۲۰۱۵ که در آن ۹۰ کرسی کسب کرده بودند کمتر است.

حزب پودموس با کسب ۷۱ کرسی (۲۱ درصد آراء) تعداد کرسی های مشابه انتخابات دسامبر گذشته کسب کرد.

حزب سیودادانوس با کسب ۳۲ کرسی (۱۳.۳ درصد آرائ) ۸ کرسی کمتر از انتخابات گذشته کسب کرد.