بحران مهاجرت؛ هزاران مهاجر دیگر در دریای مدیترانه نجات داده شدند

بحران مهاجرت؛ هزاران مهاجر دیگر در دریای مدیترانه نجات داده شدند
نگارش از Euronews

بیش از ۶۰۰ مهاجری که تنها در دو روز پنجشنبه و جمعه در دریای مدیترانه نجات داده شدند به ایتالیا منتقل و در کمپ های موقت اسکان داده می شوند.

بیش از ۶۰۰ مهاجری که تنها در دو روز پنجشنبه و جمعه در دریای مدیترانه نجات داده شدند به ایتالیا منتقل و در کمپ های موقت اسکان داده می شوند.

عملیات نجات این مهاجران با همکاری سازمان پزشکان بدون مرز و گروه اس او اس مدیترانه صورت گرفت.

موسی مهاجر ۳۵ ساله ای از کشور گینه یکی از این مهاجران بود. او می گوید:«از همان دوران نوجوانی آرزوی من رسیدن به اروپا بود. خدا و شما به من کمک کردید تا به اروپا برسم و من امروز خوشحالم.»

گارد ساحلی ایتالیا می گوید در چند روز اخیر «هزاران» مهاجر که اغلب از شمال آفریقا هستند، در دریای مدیترانه نجات داده شده اند.

انتظار می رود با فرا رسیدن فصل تابستان و مساعد شدن آب و هوا و امواج آرام مهاجران بیشتری به امید رسیدن به خاک اروپا خود را با هر وسیله شناور ممکن به امواج دریای مدیترانه بسپارند.

مطالب مرتبط