فاراژ: ۲۳ ژوئن، پیروزی برکسیت را روز استقلال خواهیم نامید

فاراژ: ۲۳ ژوئن، پیروزی برکسیت را روز استقلال خواهیم نامید
نگارش از Euronews

به دنبال پیروزی حامیان برکسیت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در همه پرسی ۲۳ ژوئن (سوم تیرماه)، نایجل فاراژ، رهبر حزب راستگرای استقلال بریتانیا، اشک شوق ریخت و پیشنهاد کرد که این روز، تعطیل ملی اعلام…

به دنبال پیروزی حامیان برکسیت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در همه پرسی ۲۳ ژوئن (سوم تیرماه)، نایجل فاراژ، رهبر حزب راستگرای استقلال بریتانیا، اشک شوق ریخت و پیشنهاد کرد که این روز، تعطیل ملی اعلام شود.

او گفت: «آفتاب بر بریتانیای مستقل می تابد، نگاه کنید حتی آب و هوا نیز بهتر شده است… این یک پیروزی برای مردم عادی و محترم است، یک پیروزی است در برابر بانکهای تجاری بزرگ، در برابر کسب و کارهای بزرگ و در برابر سیاستهای بزرگ.»

نایجل فاراژ که پنجشنبه شب، در آغاز شمارش انتخابات حدس زده بود طرفداران ماندن در اتحادیه پیشتاز شوند، بامداد روز جمعه گفت: «من به همه کسانی که برغم تمام تهدیدات، شهامت این را داشتند که کار درست را انجام دهند افتخار می کنم. اکنون به دولت برکسیت نیاز داریم، دولتی که با آغاز مذاکرات تجاری از عهده کار بر آید. و دیگر اینکه ۲۳ ژوئن باید روز تعطیل ملی اعلام شود و ما این روز را روز استقلال خواهیم نامید.»

دو موضوع «زیان اقتصادی» و «هجوم مهاجران به بریتانیا» بواسطه عضویت در اتحادیه اروپا، دو برگ برنده ای بود که آقای فاراژ و همفکرانش در برکسیت بیشترین سود را از آن جستند.

مطالب مرتبط