برکسیت: افت ارزش سهام در بازارهای بورس نیویورک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برکسیت: افت ارزش سهام در بازارهای بورس نیویورک

بازارهای بورس نیویورک متاثر از نتیجه همه پرسی در بریتانیا مبنی بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا کار روز جمعه خود را با افت ارزش سهام آغاز کردند.

شاخص داو جونز مهمترین شاخص بازار بورس نیویورک با افتی معادل ۲.۱۶ درصد روبرو بود.

سقوط ارزش سهام در بازار بورس نزدک نیز ۳.۷۴ درصد گزارش شده است.