شمشیربازان فرانسوی قهرمان اروپا در رشته اپه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شمشیربازان فرانسوی قهرمان اروپا در رشته اپه

رقابتهای قهرمانی شمشیربازی اروپا در رشته اپه از آن فرانسویها شد.

در تورون لهستان مردان فرانسوی موفق شدند مردان شمشیرباز ایتالیا ۴۵ در مقابل ۴۰ از پیش رو بردارند.

به این ترتیب شمشیربازان رشته اپه صعود خود به بازیهای المپیک ریو را تایید کردند.

اما در قسمت زنان ایتالیایی ها که هفت سال متوالی قهرمان جهان بوده اند بدون ستاره تیمشان وتزالی بازی را به دختران روسیه واگذار کردند.