حامیان خروج از اتحادیه اروپا امیدوار به پیروزی در همه پرسی بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حامیان خروج از اتحادیه اروپا امیدوار به پیروزی در همه پرسی بریتانیا

نایجل فاراژ، رهبر حزب استقلال بریتانیا که از طرفداران سرسخت خروج از اتحادیه اروپا است صبح روز همه پرسی، رای خود را در منطقه کنت به صندوق انداخت.

نایجل فاراژ، یکی از نمایندگان بریتانیا در پارلمان اروپا است و از مدتها قبل از قطعی شدن برگزاری همه پرسی، خواهان جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا بود.

آقای فاراژ که قرار بود در یک برنامه تلویزیونی درباره همه پرسی حاضر شود، در آخرین لحظات اعلام کرد که به دلیل مسائل شخصی در این برنامه حاضر نخواهد شد.

مایکل گوو، وزیر دادگستری بریتانیا به همراه همسرش در کنزینگتون لندن رای خود را به صندوق انداخت. آقای گوو همانند شماری دیگر از اعضای کابینه دیوید کامرون، با نخست وزیر بریتانیا در این همه پرسی هم عقیده نیست و از حامیان ترک اتحادیه اروپا است.

بریتانیا از ۴۳ سال قبل عضو اتحادیه اروپا بوده است که امروز ۲۸ عضو دارد.