پلنگ آمریکایی حاضر در مراسم مشعل المپیک کشته شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پلنگ آمریکایی حاضر در مراسم مشعل المپیک کشته شد

خبر کوتاه

یک جگوار یا پلنگ خالدار آمریکایی ساعاتی پس از حضور در مراسم حمل مشعل المپیک در برزیل با شلیک گلوله کشته شد.
به گفته پلیس، این جگوار ماده از دست نگهبانانش فرار کرد و به یکی از سربازان حاضر در محل حمله کرد. به همین دلیل ماموران پلیس مجور شدند به سمت او تیراندازی کنند.

استفاده از این جگوار در مراسم حمل مشعل با انتقاد گروهی از حامیان حقوق حیوانات روبرو شده بود.