آخرین تلاش کامرون برای جذب آرای سرگردان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آخرین تلاش کامرون برای جذب آرای سرگردان

چهار ماه مبارزه نفسگیر انتخاباتی برای همه پرسی تاریخی بریتانیا، روز چهارشنبه به پایان می رسد. مبارزه ای که از دید بسیاری از کارشناسان، پرتنش ترین مبارزه انتخاباتی تاریخ معاصر بریتانیا بوده است.

در آخرین روز تبلیغات، نخست وزیر بریتانیا بار دیگر تلاش کرد تا رای دهندگانی را که هنوز تصمیم نگرفته اند، نسبت به عواقب به گفته او «خطرناک» خروج از اتحادیه اروپا آگاه کند.

دیوید کامرون گفت: «ما در اتحادیه اروپا قویتر هستیم. اگر این اتحادیه را ترک کنیم، قدرتمان برای انجام کارها در جهان تحلیل می رود. ما با ماندن، امنیت بیشتری داریم چون اگر ما با اروپا متحد بمانیم، در مبارزه با تروریسم، جرم و جنایت، و تغییرات اقلیمی بهتر عمل می کنیم. از همه مهمتر، این به نفع خود ما است. ما به بازاری با پانصد میلیون نفر دسترسی داریم که برای ما فرصتهای شغلی و سرمایه گذاری فراهم می کند که خانواده های ما به آن نیاز دارند.»

در حالی که حامیان خروج از اتحادیه اروپا همواره بر مساله تاثیر منفی مهاجران اروپایی بر اقتصاد این کشور و بویژه بازار کار تاکید می کنند، جان میجر، نخست وزیر سابق بریتانیا گفت: «ترکیه از سی سال قبل مشغول مذاکره برای پیوستن به اتحادیه اروپا بوده است بدون اینکه در این امر موفق شود. در محاسبات من برای یک دهه، دو دهه، یا سه دهه آینده آنها جایی ندارند. حتی اگر ترکیه به اتحادیه اروپا بپیوندد، ما عضو شنگن نیستیم. حتی اگر در آینده خیلی دور این اتفاق رخ بدهد، چه فکر مسخره ای است که بگوییم همه ۷۷ میلیون نفر جمعیت ترکیه می خواهند وارد بریتانیا شوند.»

حدود ۴۶ میلیون نفر در بریتانیا واجد شرایط شرکت در این همه پرسی هستند. این برای اولین بار در چهار دهه اخیر است که مردم بریتانیا به طور مستقیم درباره رابطه خود با اتحادیه اروپا تصمیم می گیرند.

بر اساس تازه ترین نظرسنجیها، حامیان ماندن در اتحادیه اروپا با فاصله اندکی نسبت به جریان رقیب پیشتاز هستند.