شکایت از هیئت مدیره سابق فولکس واگن

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
شکایت از هیئت مدیره سابق فولکس واگن

نهاد ناظر بر فعالیتهای بازارهای مالی در آلمان علیه هیئت مدیره سابق کمپانی فولکس واگن و رییس آن، مارتین وینترکورن، نزد مقامات قضایی شکایت کرده است.

هیئت مدیره وقت متهم است خیلی دیر سهامداران را در جریان ضرر و زیان ناشی از رسوایی تعبیه نرم افزارهای غیرقانونی مختل کننده تستهای میزان آلایندگی هوا در برخی مدلها قرار داده است. هیئت مدیره فولکس واگن تاریخ ۲۲ سپتامبر سال گذشته را برای این منظور انتخاب کرده است.

در ارتباط با این رسوایی، پیش از این دادگستری آلمان یک کارمند فولکس واگن را نیز به اتهام امحای مدارک تحت تعقیب قرار داده است.

این رسوایی باعث شد شرکت فولکس واگن پس از حدود بیست سال متحمل ضرر و زیان شود.