تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در روند اشتغالزایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در روند اشتغالزایی

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا همان «برکسیت» مساوی خواهد بود با از بین رفتن حدود ۳ هزار فرصت شغلی که با این اتحادیه ارتباط مستقیم دارند.

اما از سوی دیگر طرفداران برکسیت قوانین و مقررات اتحادیه اروپا را دست و پا گیر ارزیابی کرده و مانعی برسر راه پیشرفت اقتصادی کشور می دانند.

تیم مارتین، صاحب یک بار در بریتانیا می گوید: «هیچ کسی نمی تواند ثابت کند که ما در صورت خروج، کشور ثروتمندی نخواهیم بود. ما پول بیشتری خواهیم داشت زیرا آنرا به اتحادیه اروپا نخواهیم داد، این موضوع قدرت کارآفرینی در کشور را بالا می برد.»

شرکت ایرباس از جمله کمپانی هایی است که اعلام کرده با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از حجم سرمایه گذاریهای خود در این کشور بطور محسوسی می کاهد. نیروی کار این شرکت در بریتانیا به رقم ۱۵ هزار نفر می رسد.

پل کان، رییس ایرباس در بریتانیا گفت: «تولید ما بر مبنای استانداردهای مشترک است. اگر استاندارد بریتانیایی را جزو مبنای کار قرار دهید به اضافه استاندارد اروپا این موضوع کار ما را بسیار پیچیده خواهد کرد.»

طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ورود مهاجران و پناهجویان به این کشور را عاملی می دانند که موقعیت اشتغال شهروندان بریتانیایی را کاهش می دهد.

یک محقق مدرسه اقتصاد لندن در این زمینه می گوید: «اتحادیه اروپا به کشورها این موقعیت را می دهد تا مردم به مشاغل درجه بالا دسترسی داشته باشند. در نهایت این اتحادیه اشتغالزایی می کند و نه اینکه فرصتهای شغلی را از بریتانیایی ها بگیرد. دلیل این امر ساده است زیرا در یک اقتصاد در حال رشد جایی برای همه وجود دارد.»

نرخ بیکاری در بریتانیا ۵.۱ درصد جمعیت فعال این کشور است.