تظاهرات راستهای افراطی در مخالفت با ورود مهاجران به اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات راستهای افراطی در مخالفت با ورود مهاجران به اروپا

هواداران گروههای راست افراطی اتریشی در وین پایتخت این کشور به خیابان آمدند و خواستار خروج مهاجران از کشورشان شدند. این گروهها با پلاکاردهای مدافعان اروپا خواهان ممنوع کردن ورود پناهجویان به اروپا و خروج مهاجران شدند.

پلیس تعداد آنها را نزدیک به ۸۰۰ نفر تخمین زده است. آنها شعارهای نژادپرستانه علیه مهاجران سردادند و با نیروهای پلیس درگیر شدند.

با حضور آنها گروههای چپ هواداران سیاست پذیرش پناهجویان به محل تظاهرات آمدند و با گروههای راست افراطی درگیر شدند. نیروهای پلیس در میان دوگروه درگیر مستقر شدند تا درگیریها افزایش پیدا نکنند.

نیروهای پلیس تلاش کردند که با اسپری فلفل مانع از حمله راستهای افراطی به گروههای هوادار مهاجران شوند. هزار نیروی پلیس در این تظاهرات مسئول برقراری امنیت بودند. راستهای افراطی تحت نام مدافعان اروپا همپیمانانی در فرانسه و آلمان و چند کشور دیگر اروپایی دارند.