شتاب گیری آهنگ رشد اقتصادی در حوزه پولی یورو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شتاب گیری آهنگ رشد اقتصادی در حوزه پولی یورو

افزایش حجم سرمایه گذاریها در بخش خصوصی در حوزه پولی یورو، همچنین بالا رفتن روند مصرف خانوارها به آهنگ رشد اقتصادی این منطقه شتاب بخشیده است.

رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه در سه ماهه اول سال جاری میلادی در مقایسه با سه ماهه پیش از آن به رقم ۰.۶ درصد رسیده است. این بهترین آمار طی یک سال گذشته محسوب می شود.

در بازه زمانی یک ساله نیز رشد اقتصادی حوزه پولی یورو ۱.۷ درصد گزارش شده است.