اعتصاب کارکنان نیروگاههای هسته ای فرانسه

اعتصاب کارکنان نیروگاههای هسته ای فرانسه
نگارش از Euronews

دهها هزار نفر روز پنجشنبه در اعتراض به اصلاح قانون کار در فرانسه تظاهرات کردند.

دهها هزار نفر روز پنجشنبه در اعتراض به اصلاح قانون کار در فرانسه تظاهرات کردند. این تظاهرات در چند شهر به خشونت کشیده شد و در جریان آن ۷۷ نفر دستگیر شدند. رسانه های فرانسه تعداد تظاهرکنندگان را بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده اند.

یکی از اعضای اتحادیه کارگری می گوید: «اختلافات درون دولت بزودی آشکار می شوند. مخصوصا اکنون که در آستانه جام ملتهای اروپا هم هستیم. تا کنون دو ماه و نیم جنبش اعتراضی، هشت روز اعتصاب اتحادیه های مشاغل مختلف و اعتصاب سراسری در بخشهای حساس داشته ایم و این ها قرار است ادامه هم داشته باشد، حال جام ملت هایی را تصور کنید که بدون بنزین، بدون خودرو، بدون حمل و نقل عمومی و حتی بدون برق برگزار می شود.»

علاوه بر کارکنان پالایشگاههای فرانسه، کارگران هر نوزده نیروگاه هسته ای نیز روز پنجشنبه به اعتصاب پیوستند و تولید برق را کاهش دادند. جریان برق در برخی از مناطق سه شهر مارسی، نانت و سنت اتین قطع شد. پیش تر رییس بخش سندیکای کارگری «س ژ ته» گفته بود که هدف از اعتصاب ها قطع جریان برق بخش های صنعتی و اقتصادی نظیر مراکز تجاری است. بیش از ۷۶ درصد برق فرانسه توسط نیروگاههای هسته ای تولید می شود. همچنین کارکنان چهار نیروگاه حرارتی نیز به اعتصاب ها پیوسته اند.

کارکنان راه آهن نیز به صورت محدود دست از کار کشیدند و ۲۰ درصد از ترددهای ریلی را متوقف کردند. همچنین اعتصاب کارکنان فرودگاهها نیز موجب لغو نزدیک به یک پنجم پروازها شد.

مطالب مرتبط