بیش از پانصد مهاجر از دریای مدیترانه نجات یافتند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بیش از پانصد مهاجر از دریای مدیترانه نجات یافتند

نیروی دریایی ایتالیا می گوید روز چهارشنبه توانسته است ۵۶۲ مهاجر را از غرق شدن در مدیترانه نجات بدهد. این مهاجران سوار بر یک قایق از لیبی به سمت ایتالیا براه افتاده بودند که قایق آنها به دلیل تراکم سرنشین و کهنه بودن در دریا واژگون شده است.

دست کم پنج نفر از این مهاجران جان خود را از دست داده اند.

طی دو روز یکشنبه و دوشنبه نیز دست کم ۵۶۰۰ نفر در آبهای لیبی و ایتالیا توسط گارد ساحلی ایتالیا از دریا نجات یافته اند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل می گوید از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۰۰۰۰ مهاجر از طریق دریای مدیترانه خود را به ایتالیا رسانده اند.

در همین فاصله نیز ۱۳۷۰ نفر از این مهاجران در دریا غرق شده و جان خود را از دست داده اند.

نجات این مهاجران از مرگ با داستان نوزاد ۹ ماهه ای همراه شده که مادر خود را در جریان یک آتش سوزی در یک قایق از دست داده است. این نوزاد ۹ ماهه که هیچ خانواده ای ندارد همراه با دیگر مهاجران به جزیرۀ لامپدوزا رسیده و ادارۀ مهاجرت ایتالیا از تحت پوشش قرار گرفتن این نوزاد مهاجر خبر داده است.