سالگرد نبرد «وِردَن»، هولناکترین نبرد جنگ جهانی اول

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سالگرد نبرد «وِردَن»، هولناکترین نبرد جنگ جهانی اول

ساعت هفت پانزده دقیقه صبحگاه ۲۱ فوریه سال ۱۹۱۶، توپخانه آلمان با “گلوله باران” منطقه «بوا دو کور» ارتش فرانسه را غافلگیر کرد. این جنگ که «نبرد وِردَن» نامیده شد امروز معروفترین نبردِ جنگ جهانی اول است.

«لوک هاینریش»، که اهل آلزاس فرانسه است با لباس سربازان آلمانی جنگ جهانی اول در این مراسم یادبود شرکت کرده است. او در این باره می گوید: «پدر بزرگم در سال ۱۹۱۴ سرباز ارتش آلمان بود، چون آلزاس بخشی از امپراطوری آلمان بود. حضورم در اینجا به یاد اوست.»

مردی که لباس سربازان فرانسوی جنگ جهانی اول را در این مراسم بر تن دارد می گوید: «شاید جوانان فردا از یاد ببرند، اما ما آزادیمان را مدیون این آدمها (سربازان فرانسوی جنگ جهانی اول) هستیم.»

در این نبرد که سیصد روز به درازا کشید سیصدهزار تن جان باختند. یکصد و سی هزار نفر از این سربازان از هر دو طرف در گورستان عظیمِ «اوسواِر دو دومُن» دفن شده اند.

«نبردِ وردن» جنگ بیرحمانه ای بود که میان فرانسه و آلمان درگرفت. آلمانی ها می پنداشتند که با بکار گرفتن تاکتیک “گلوله باران” در آغاز جنگ و به پا کردن توفانی از آهنِ گداخته کار را یکسره خواهند کرد. اما این نبرد، باتلاقی بود که هر دو طرف در آن فرو رفتند. در طول سیصد شبانه روز، ۲۶ میلیون گلوله توپ شلیک شد، یعنی چیزی نزدیک به شش گلوله در هر متر مربع.

گرچه «ِوِردَن» یکی از هولناکترین نبردهای تاریخ جنگ بود با این وجود تلفات آن از نبردِ «سُم» کمتر بود. تفاوت در اینجا بود که در نبرد «سُم» متحدین هم شرکت داشتند و بریتانیایی ها در اولین روز نبرد ۱۹,۲۵۰ نفر کشته دادند. همچنین دوربین فیلمبرداری توانست وحشت جنگ را برای اولین بار در نبرد «سُم» ثبت کند.

با این حال، «نبرد وِردن» همچنان بیش از هر نبرد دیگری پوچی و بیهودگیِ جنگ را نشان می دهد. پس از سیصد روز جنگیدن، خطوط مقدم دو طرف هیچ حرکتی نکرده بود. در سال ۱۹۸۴ هلموت کُهل و فرانسوا میتران این ناحیه را برای بستن پیمان آشتی میان دو ملت برگزیدند.