همکاری تجاری شرکتهای سامسونگ و علی بابا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
همکاری تجاری شرکتهای سامسونگ و علی بابا

شرکت سامسونگ با استفاده از سیستم پرداخت پول «علی پی» وابسته به شرکت چینی علی بابا در نظر دارد موقعیت خود در بازار چین را تثبیت کند.

سامسونگ در ماه مارس سال جاری از سیستم پرداخت پول خود بنام «سامسونگ پی» بهره برداری کرده بود. اکنون کاربران این سیستم در چین می توانند سامسونگ پی را به حساب خود در سیستم پرداخت پول علی پی متصل کنند.

سیستم پرداخت پول با تلفنهای همراه اخیرا گسترش زیادی پیدا کرده است. در سال ۲۰۱۵ از این طریق جمعا ۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون یورو نقل و انتقال پول صورت گرفته است.