هشدار مدیرعامل لوفت هانزا نسبت به خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هشدار مدیرعامل لوفت هانزا نسبت به خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا

کارستن اشپوهر، مدیرعامل شرکت هواپیمایی لوفت هانزا درباره خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا و تبعات منفی آن بر بخش حمل و نقل هوایی در اروپا هشدار داده است.

مدیرعامل لوفت هانزا پیش بینی کرده خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روند رشد اقتصادی در این قاره را کند خواهد کرد. بدین ترتیب افت آهنگ رشد اقتصادی می تواند تقاضا برای بخش حمل و نقل هوایی را با رکود مواجه کند.

بریتانیایی ها بیست و سوم ژوئن برای تصمیم گیری درباره ماندن و یا خروج کشورشان در اتحادیه اروپا در یک همه پرسی شرکت می کنند.