پس از میتسوبیشی این بار رسوایی گریبانگیر شرکت سوزوکی شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
پس از میتسوبیشی این بار رسوایی گریبانگیر شرکت سوزوکی شد

پس از میتسوبیشی این بار شرکت سوزوکی به استفاده از تستهای نامتعارف تعیین میزان مصرف
سوخت خودروهای ساخت خود اعتراف کرده است. تعیین میزان مصرف سوخت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه از خودروهای سوزوکی با استفاده از سیستمهای غیرقانونی بوده است.

اوسامو سوزوکی، رییس هیئت مدیره کمپانی سوزوکی گفت: «بخاطر عدم رعایت قوانین در انجام تستهای عملکرد خودروهای ما در مصرف سوخت و انرژی عمیقا عذرخواهی می کنیم.»

پیش از این شرکت میتسوبیشی از جمله رقبای سوزوکی با رسوایی تقلب در تستهای تعیین مصرف سوخت خودروهای خود مواجه شده بود. بدنبال این بحران تتسورو آیکاوا، مدیر اجرایی میتسوبیشی روز چهارشنبه از پست خود استعفا داده است.