سؤال روز برزیل، چه تغییراتی و به چه وسعت؟

سؤال روز برزیل، چه تغییراتی و به چه وسعت؟
نگارش از Euronews

پس از جابجایی قدرت در سطح رهبری کشور برزیل، دولت جدید به رهبری میشل تمر از روز جمعه با مسئولیت خطیر برون رفت کشور از بحران عمیق اقتصادی کار خود را

پس از جابجایی قدرت در سطح رهبری کشور برزیل، دولت جدید به رهبری میشل تمر از روز جمعه با مسئولیت خطیر برون رفت کشور از بحران عمیق اقتصادی کار خود را آغاز کرد.

توانایی دولت جدید در اجرای اصلاحات اقتصادی و میزان این تغییرات چندان روشن نیست اما آقای تمر در شروع کار خود ابتدا نیازمند به جلب اعتماد مردم است.

وسعت عمل و چگونگی اصلاحات چندان برای برزیلی ها روشن نیست.

یک دانشجو می گوید: «آنچه اتفاق افتاد و چگونگی این اتفاق نشان می دهد که چند تغییر اقتصادی برای کشور می تواند انجام شود ولی از نظر سیاسی گمان نمی کنم زیاد عوض شود.»

تدابیر دولت آقای تمر برای برخورد با مشکلات جدی اقتصادی بر پایه کاستن هزینه های عمومی در کنار حفظ برنامه های اجتماعی استوار شده است.

انریکو مریالیش، وزیر جدید اقتصاد برزیل چنین اعتقاد دارد: «کنگره، انعکاس جامعه برزیل است. ارزیابی من این است که جامعه به اندازه کافی بلوغ پذیرش اقدامات مهم تعدیلی را دارد. آنچه بر اساس تجربه شخصی افراد غیرممکن می باشد، ادامه وضعیت فعلی است.»

از نظر خانم روسف و طرفدارانش رهبری آقای تمر یک کودتا تلقی می شود. میشل تمر که پست خود را از طریق رای مردم به دست نیاورده با مشکلات زیادی روبروست.

بر اساس نظرسنجی اخیر تنها یک تا دو درصد برزیلی ها مایلند در انتخابات آینده به آقای تمر رای بدهند.

مطالب مرتبط