میشل تمر رئیس جمهوری موقت برزیل کابینه اش را معرفی کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
میشل تمر رئیس جمهوری موقت برزیل کابینه اش را معرفی کرد

میشل تمر رئیس جمهوری موقت برزیل روز پنج شنبه با معرفی کابینه جدید، اولویت دولتش را آرامش و متحد کردن کشور دانست. میشل تمر ۷۵ ساله پیش از این در پست معاونت دیلما روسف رئیس جمهوری تعلیق شده برزیل نقش ایفا می کرد.

سنای برزیل با رای ۵۵ سناتور از ۸۱ سناتور مجلس سنا، خانم روسف را برای شش ماه از رئیس جمهوری برزیل تعلیق کرد تا دستگاه قضایی به اتهامات او رسیدگی کند.

میشل تمر، رئیس جمهوری موقت برزیل در سخنانی گفت: « با اعتماد به ترمیم و بهبود اقتصاد، با اعتماد به پتانسیل های کشورمان و نهادهای سیاسی و اجتماعی و با اتحاد، می توانیم به چالش های این دوران دشوار غلبه کنیم.»

تمام ۲۲ وزیری که روز پنج شنبه توسط آقای تمر برای تشکیل کابینه جدید معرفی شدند را مردان سفید پوست تشکیل می دهند. این در حالیست که در کابینه دیلما روسف شش وزیر زن از جمله یک وزیر زن سیاهپوست حضور داشتند.

دیلما روسف روز پنج شنبه در جمع هوادارانش و در واکنش به حکم تعلیق مجلس سنا، این اقدام را کودتا خواند و اعلام کرده به مبارزه اش برای دموکراسی ادامه می دهد.

خانم روسف به دستکاری در حساب های دولتی برای پنهان کردن میزان واقعی کسری بودجه متهم است. اتهامی که در ۱۸۰ روز دوره تعلیق او، دادگاه فرصت دارد به آنها رسیدگی کند.

همچنین تحقیقات درباره فساد در شرکت نفتی دولتی پتروبراس دهها تاجر و سیاستمدار برجسته نزدیک به خانم روسف را در بر می گیرد. با این حال خانم روسف بطور مستقیم در این رابطه متهم نشده است.