کامرون: خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تیری در تاریکی است

کامرون: خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تیری در تاریکی است
نگارش از Euronews

حدود شش هفته مانده به برگزاری همه پرسی در بریتانیا، دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور هشدار داد که رای به خروج از اتحادیه اروپا می تواند صلح را در

حدود شش هفته مانده به برگزاری همه پرسی در بریتانیا، دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور هشدار داد که رای به خروج از اتحادیه اروپا می تواند صلح را در اروپا را تهدید کند.

انزوا هیچوقت به نفع بریتانیا نبوده است. هر وقت که به اروپا پشت کردیم، دیر یا زود از این تصمیم پشیمان شدیم.

یکی از وعده های انتخاباتی آقای کامرون به مردم بریتانیا در سال گذشته میلادی، برگزاری همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا بود.

وی درباره این همه پرسی گفت: «انزوا هیچوقت به نفع این کشور نبوده است. هر وقت که ما به اروپا پشت کردیم، دیر یا زود از این تصمیم پشیمان شدیم و مجبور شدیم که سرانجام با هزینه بیشتری به اروپا بازگردیم. اگر بمانیم، می دانیم که چه چیزی نصیبمان می شود: دسترسی کامل به یک بازار واحد در حال رشد در زمینه های مختلف مثل انرژی، خدمات، محصولات دیجیتالی از یک سو و چشم انداز قراردادهای تجاری بین اتحادیه اروپا و آمریکا و سایر بازارهای بزرگ از سوی دیگر. اما خروج ما از اتحادیه اروپا، تیری در تاریکی است.»

حدود سه ماه قبل نخست وزیر بریتانیا پس از مذاکره با مقامهای اتحادیه اروپا اعلام کرد که به خواسته های خود برای اعطای «موقعیت ویژه» به بریتانیا رسیده است و به همین دلیل شخصا مخالف خروج از اتحادیه اروپا است، اما نتوانست همه اعضای کابینه و حزب محافظه کار را با خود همراه کند.

یکی از مخالفان سرسخت ماندن در اتحادیه اروپا، بوریس جانسون، شهردار سابق لندن و هم حزبی آقای کامرون است. او به همراه شماری از اعضای بانفوذ حزب محافظه کار می گویند که گره زدن سرنوشت بریتانیا با اتحادیه اروپا که دچار بحرانهایی مثل بحران اقتصادی و بحران مهاجرت است، به ضرر بریتانیا خواهد بود.

مطالب مرتبط