اعتصاب سراسری در یونان در اعتراض به سیاست های ریاضتی

اعتصاب سراسری در یونان در اعتراض به سیاست های ریاضتی
نگارش از Euronews

کارکنان بخش های دولتی و خصوصی یونان در اعتراض به سیاست های ریاضتی این کشور اعتصابی ۴۸ ساعته را آغاز کردند. این اعتصاب سراسری در پاسخ به فراخوان

کارکنان بخش های دولتی و خصوصی یونان در اعتراض به سیاست های ریاضتی این کشور اعتصابی ۴۸ ساعته را آغاز کردند.

این اعتصاب سراسری در پاسخ به فراخوان اتحادیه های کارگری بخش های دولتی و خصوصی و در مخالفت با طرح جنجال برانگیز اصلاحات در تامین اجتماعی و نظام مالیاتی صورت گرفته، که احتمالا طی دو روز آینده در پارلمان به رای گذاشته می شود.

بخش های مختلف از جمله حمل نقل، خدمات شهری، جمع آوری زباله و رسانه های خبری در این اعتصاب شرکت دارند. پزشکان و روزنامه نگاران هم به این اعتصاب پیوسته اند. این اعتصاب موجب مختل شدن زندگی عادی مردم شده است.

این شهروند مستمری بگیر آتنی که چندان امیدی به تغییرات ندارد می گوید: «هر چه اتحادیه های کارگری انجام می دهند فقط در راستای توجیه خودشان است. چیزی تغییر نخواهد کرد و آنهایی که پس از۵۰ سال به قدرت رسیده اند احمق نیستند و مقام و موقعیت خود را به خطر نمی اندازند. آنها دست به هرکاری می زنند، حتی روحشان را به شیطان می فروشند.»

سختگیری های اقتصادی دولت یونان از سالهای گذشته با مخالفت شدیدی روبرو بوده اما اجرای آن از پیش شرط های وام دهندگان بین المللی برای اعطای کمک های مالی به یونان است.

مطالب مرتبط