دادگاه رسیدگی به پرونده مزاحمت های جنسی شب سال نو در کلن آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دادگاه رسیدگی به پرونده مزاحمت های جنسی شب سال نو در کلن آلمان

چهار ماه پس از وقوع مزاحمت های جنسی در شب سال نوی میلادی در کلن آلمان، نخستین متهم این پرونده از اتهام تعرض جنسی تبرئه شد. شاکی پرونده نتوانست چهره این جوان ۲۶ ساله الجزایری تبار را که گفته می شود در حین مزاحمت جنسی به زنی جوان تلفن او را هم ربوده بود، شناسایی کند.

دیگر مظنون این پرونده که متهم به سرقت بود نیز تبرئه شد. با این حال هر دو مظنون به دلیل شکستن شیشه خودرویی به شش ماه حبس محکوم شدند. در این دادگاه احکام نه تن از متهمان خشونت های شب سال نوی کلن صادر شد.

در ارتباط با حوادث خبرساز این شب، پلیس آلمان در مجموع ۱۵۲۷ شکایت از جمله ۵۰۰ مورد شکایت در زمینه تعرض جنسی دریافت کرد. گفته می شود بیش از یکصد تن از مظنونین این خشونت ها شناسایی شده و اغلب مراکشی و الجزایری تبار هستند. برخی از آنها به تازگی وارد آلمان شده اند و برخی دیگر از سال ها پیش در این کشور بوده اند.

در شب سال نوی میلادی در اطراف ایستگاه اصلی قطار شهر کلن، مزاحمت های گسترده جنسی علیه شماری از زنان روی داد. این مزاحمت ها با جیب بری و کیف زنی از زنان همراه بود.