حمایت کمیسیون ویژه سنا از طرح استیضاح رئیس جمهوری برزیل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حمایت کمیسیون ویژه سنا از طرح استیضاح رئیس جمهوری برزیل

کمیسیون ویژه سنای برزیل طرح استیضاح و آغاز فرآیند دادگاهی شدن رئیس جمهوری این کشور در سنا را تایید کرد. اعضای این کمیسیون ۲۱ نفره با ۱۵ رای موافق از موضع آنتونیو آناستازیا، گزارشکر استیضاح حمایت کردند. با حمایت این کمیسیون از رای مجلس نمایندگان درباره فرآیند استیضاح، نمایندگان سنا یازدهم ماه مه یعنی چهار روز دیگر به این طرح رای خواهند داد.

یکی از سناتورهای حامی طرح استیضاح و عضو کمیسیون ویژه می گوید: «صداقت مهمترین وظیفه ماست. مسئولیت پذیری و صلاحیت هم از ارزشهای مهم هستند. دولت روسف در این آزمون ناموفق بوده است. به همین دلیل رای به طرح استیضاح دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل دادیم.»

برای تایید حکم استیضاح در سنا دست کم ۴۱ نفر از ۸۱ سناتور باید با آن موافقت کنند تا فرآیند استیضاح و دادگاهی شدن دیلما روسف ادامه پیدا کند.

دیلما روسف در واکنش به حمایت کمیسیون ویژه سنا گفت: « مهمترین نکته این پرونده گناهکار اصلی است که نمی تواند مخفی بماند. درباره آنهایی صحبت می کنم که از جواب دادن به سوالات طفره می روند و از فرآیند این پرونده علیه دولت سوءاستفاده می کنند. به عنوان مثال کسانی که تشنه قدرت هستند، مانند معاون رئیس جمهوری که همدست این فرآیند خطرناک شده است.»

در صورت برکناری روسف از قدرت، میشل تمر، معاون و رقیب اصلی او تا قبل از برگزاری انتخابات در سال ۲۰۱۸ میلادی جانشین وی خواهد شد.

نکته مهم این است که میشل تمر بدلیل فساد مالی تحت تعقیب قضایی قرار دارد اما اگر به قدرت برسد می تواند تعقیب قضایی را که باید به تایید مجلس نمایندگان برسد، با توجه به اینکه اکثریت آنها حامی وی هستند، به تعویق بیندازد.

تحلیلگران سیاسی می گویند میشل تمر برای فرار از فرآیند دادگاهی خود به طرح استیضاح رئیس جمهوری برزیل در مجلس نمایندگان دامن زده است.